Zahradní architekt Eva

Ing. Eva Dufková – mobil: 731 721 299

Zahradni architekt Eva

 

 

Architektura a prokjekty zahrad.

"Příroda a krajina patří člověku k jeho užívání a odpočinku. Člověk je součástí přírody a krajiny. Zahrada je pro člověka přírodou."

Už od nepaměti jsou lidé na celé planetě silně spjati s přírodou. Právě příroda lidem vždy nabízela možnost relaxace, odreagování se od denních starostí, nabrání nových sil, povzbuzení a pozitivní energii. Ač si to možná neuvědomujeme, člověk z přírody vzešel a právě to je ten hlavní důvod, proč se v obklopení přírody cítíme dobře.

To si dobře uvědomovaly i vyspělé starověkého civilizace, kde dbaly na co největší propojení bydlení a zeleně. Díky velmi vysoké životní úrovni byla zahradní architektura stavěna na stejně důležitá místa jako stavební architektura, malířství nebo sochařství.

V současné době se díky novým trendům a pohledům stále více prosazuje propojení s přírodou.

Stále je nutné a důležité zmínit fakt, že bez přírody a zeleně se člověk neobejde a zahrada mu takové prostředí dokáže nabídnout.

Ať se tedy Vaše zahrady stávají vaší přírodou. Přírodou, kterou máte rádi…


Projekční činnost:

Zabýváme se projektováním veškerých sadových úprav:

 • Rodinné zahrady
 • Parky a ostatní veřejná prostranství (Okolí hotelů, penzionů, firemních objektů)
 • Střešní zahrady a terasy
 • Úpravy ve volné krajině (Krajinná zeleň, doprovody komunikací a aleje)
 • Dendrologické hodnocení a inventarizace dřevin

Navrhujeme:

 • Nové zahrady
 • Obnovy stávajících  zahrad
 • Rekonstrukce historické zeleně
 • Technické návrhy stavebních prvků a objektů zahradní architektury.


Realizace:

Nabízíme realizaci dodaných projektů za výhodných podmínek. Projekty menšího rozsahu jsme schopni realizovat vlastními silami, u větších akcí spolupracujeme na realizaci se specializovanými firmami.

Navrhujeme a realizujeme zahrady v jakémkoli stylu:

 • Francouzské zahrady
 • Anglický park
 • Orientální zahrady
 • Formální zahrady
 • Venkovské zahrady
 • Přírodní zahrady
 • Kamenné zahrady

Údržba zeleně:

Mezi naše služby patří také údržba zeleně v soukromém i veřejném vlastnictví. Údržba zeleně je zajišťována celoročně profesionálním vybavením a kvalifikovaným personálem, díky nimž dokážeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich klientů. Údržba zeleně zahrnuje též každoroční sezónní výsadbu letničkových záhonů a mobilní zeleně.

Powered by PivotX