Čerstvé tekuté potěry

Anhydrit - separaÄní folie
Separační folie
Anhydrit - obvodová dilatece Mirelonem
Obvodová dilatace Mirelonem
Lití anhydritu
Lití anhydritu

Čerstvé tekuté potěry se míchají a dopravují na místo uložení pomocí moderních aplikačních systémů s využitím autodomíchávačů s čerpadlem nebo speciálního transportního míchacího a dopravního zařízení.

TransMix
TransMix
TransMix
TransMix

Podlahový potěr na bázi cementu nebo anhydritu se na připravený podklad nanáší v tekutém stavu. Tento způsob umožňuje rychlé kladení, denní výkon činí cca 1000 m2.

Po nanesení se vrstva potěru odvzdušňuje pomocí jemného natřásání, při kterém vzniká rovný a hladký povrch. Vzhledem k výhodným vlastnostem lité podlahy, narůstá neustále její význam. Zdravotní riziko pracovníků se snižuje, neboť odpadají namáhavé pracovní úkony spojené s kladením běžných druhů podlahových potěrů.

Realizační firmy oceňují především časové výhody spojené s použitím litých podlahových potěrů s tím, že po zatvrdnutí je možné velmi rychle pokračovat v práci na položené ploše.

Investoři ocení kvalitu díla úměrně vynaloženým prostředkům. Zde platí více než kde jinde, že investor zaplatí pouze materiál, který se na stavbě prokazatelně spotřebuje.

V bytové výstavbě se litý podlahový potěr uplatňuje stále častěji při instalaci topení v podlaze. Nevytváří se dutiny a jsou těsně obklopeny topné trubky umístěné v podlaze. Výhodná je rovněž redukce jmenovité síly potěrové vrstvy, což umožnuje velmi účinný přenos tepla.

Anhydrit - podlahové topení elektrické
Podlahové topení elektrické
Anhydrit - podlahové topení trubkové
Podlahové topení trubkové

Lité potěry se uplatňují v rodinných domech, bytových domech, kancelářích, školách, hotelích a ostatních objektech občanské vybavenosti.

Míchací a dopravní zařízení TransMix je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

TransMix - mechanismus

Množství 15 m3 anhydritu, které obsahuje plný TransMix vystačí v dostatečně únosné vrstvě 4 cm na cca 375 m2 plochy, přičemž nalití-zpracování anhyditu nepřekročí 3 hodiny.

Hlavní výhody:

  • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu potěru
  • na stavbě je TransMix pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
  • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
  • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
  • okamžitá kontrola spotřeby
  • minimální požadavky na zařízení staveniště

Více informací lze získat na www.anhydritove-podlahy.info

Powered by PivotX