Otázka 15.

Jaký tepelný odpor má zdivo – netvoří žebra tepelný most?

Především díky sendvičové konstrukci a absenci jakýchkoliv spár ve zdivu umožňuje systém IZOBLOK dosáhnout velmi vysokých hodnot tepelného odporu. V technických parametrech uvádíme „výpočtovou hodnotu“ tepelného odporu – v ideálním průřezu zdiva (tj. v místě vložené tepelné izolace, bez vlivu žeber)
Většinou jsou uváděny dvě hodnoty tepelných odporů. Pro konkrétní stavební prvek – to je ideální (maximální) hodnota, kde nejsou uvažovány tepelné mosty a pro stěnu se započtením vlivu tepelných mostů. Hodnoty tepelných odporů se mohou lišit i o 5 až 30%.
„Měřená hodnota“ tepelného odporu u systému Izoblok v závislosti na typu tvárnice a síle tepelné izolace se pohybuje na ztrátě cca 14%.
Pozor, při porovnávání tepelného odporu různých stavebních materiálů. Někteří výrobci deklarují vysoké hodnoty, ve kterých je započten i odpor tepelně – izolačních malt a omítek.

Powered by PivotX