Technické informace

 • tvárnice základní a rohová s rozměry - délka 1000 mm, výška 250 mm, šířka dle označení od 350 mm do 150mm
 • šířka tepelné izolace (stabilizovaným polystyrenem) nejčastěji používaných tvárnic – 140, 110 a 70 mm
 • pro obvodové zdi tvárnice s tepelnou izolací – 35/14, 32/11 a 30/7
 • pro vnitřní nosné zdi – 20/0, 25/0 a 30/0
 • pro příčky – 15/0
 • R6,54m2K/W nebo U=k= 0,15W/m2K
 • Součinitel prostupu dU třískocementové stěny 0,04 m Mi(-) je 6,5
 • Rw59 dB (řešení mezibytových nebo meziobjektových stěn s požadavkem R´w = 52 a 55 dB
 • hmotnost (od 11kg - příčková, až 18,5kg - obvodová)
 • odolnost proti ohni
 • požární odolnost neomítnutého fragmentu dle ČSN EN 13 501-2 REI 90 D1 (20/0, 25/0,30/0), REI 45 D1 (15/0)
 • třída reakce stavebního výrobku na oheň dle ČSN EN 13 501-1: B-s1
 • mrazuvzdornost ( neomítnutá tvárnice odolává povětrnostním vlivům )
  po 125 zmrazovacích cyklech se neprojevily žádné viditelné změny. Úbytek hmotnosti nebyl zaznamenán.
 • zkouška trvanlivosti - CHRL - více než 125 zmrazovacích cyklů
 • objemová stálost dřevobetonu tvárnic
 • lehká, snadno a rychle opracovatelná, variabilní (1m2 zdiva = 4 ks tvárnic + cca 0,1m3 betonu )
 • ideální opracování tvárnice v modulu 25, 50, 75 a 100 cm
 • tvorba překladů a věnců bez tepelných mostů je řešena ze stejných tvárnic pouze přidáním výztuže
 • možnost instalace předokenních rolet

Další informace naleznete v technických listech.

Powered by PivotX