Podrobné informace

Podrobné informace o stavebním systému IZOBLOK

Základní suroviny pro výrobu tvárnic systému Izoblok jsou dřevní štěpka, cement a voda. Diky tomuto složení a také díky více jak padesáti rokům zkušeností výrobců si dovolujeme předpokládat Vaši spokojenost se stavebním systémem Izoblok.

Již při plánování a projektování staveb  poskytuje tvárnicový systém Izoblok naprostou volnost. Protože základním materiálem tvárnice je smrková štěpka, lze tvárnici zkracovat, přiřezávat, vrtat i frézovat na požadované rozměry a tvary přímo na stavbě.

Založení  stavby ze stavebního systému IZOBLOK je prováděno na základové pasy nebo hotovou základovou desku s uloženou izolací proti vodě, resp. radonu, první řadou tvárnic. Drobné nerovnosti úložných ploch se mohou vyrovnat cementovou maltou nebo vyklínkováním tvárnic.

Tvárnice se kladou na „sucho" s vazbou 250 nebo 500 mm. Po uložení maximálně čtyř vrstev se tvárnice zalijí betonem do výšky 100 mm pod horní hranu tvárnic. Pracovní spáry v betonu na výšku jednoho podlaží se doporučuje vyloučit. Pracovní spára v betonovém jádru zdi se neuvažuje, pokud dojde k přerušení betonování minimálně 100 mm pod úložnou plochou poslední vrstvy tvárnic a pokud se pokračuje s betonováním do 24 hodin po přerušení.

Dřevocementová tvárnice velkých rozměrů s tepelnou izolací 140 mm pro obvodové zdi (délka 1000 mm, výška 250 mm, šířka 350 mm) s tepelnám odporem 6,54 m2KW zaručuje tepelnou pohodu bez dalšího dodatečného zateplení spolu se vzduchovou neprůzvučností do 59 dB.

Mrazuvzdorný a ohnivzdorný stavební systém z dřevocementových tvárnic slouží k „suchému zdění“ bez spojovacích prvků a tepelných můstků, jako ztracené bednění pro výplňový beton tvořící nosnou část a nosič tepelné izolace stabilizovaný polystyren a nosič omítek. Je šetrý k životnímu prostředí přepravou bez palet a obalů, recyklovatelný, zpracovatelný bezezbytkově a odolný proti povětrnostnímu vlivu (záruka na neomítnuté zdivo).

Ekologická tvárnice z přírodních materiálů  svými rozměry šetří drahou obytnou a užitnou plochu zhodnocenou "štíhlou"  stěnou systému IZOBLOK (na zastavěné ploše 113 m2 Vám nabídne o 5 m2 větší podlahovou plochu v porovnání s homogenní tvarovkou s nejvyšším tepelným  odporem). Betonové jádro tvárnic zajišťuje potřebnou statiku objektu, požadovanou akumulaci a vysoký index vzduchové neprůzvučnosti.

Stěně zůstává schopnost "dýchání", což znamená, že má vysokou difůzi vodní páry díky příčným stěnám z dřevobetonu, resp. neumožňuje srážení vodních par na vnitřní staně zdiva a tím zabraňuje i tvorbě plísní. U těchto vrtvenných konstrukcí s hodnotou nasákavosti do 1% vlhkosti nekondenzuje ve stěně, ale volně stěnu prostupuje.

Vysoká tepelná izolace U = k až 0,15 W/m2K zdiva z dřevocementových tvárnic bez dodatečného zateplení řadí systém IZOBLOK na přední místo při volbě materiálů pro racionálně energetické až nízkoenergrtické objekty.

Dřevocementové tvárnice jsou vhodné pro stavbu výškových budov občanské vybavenosti, přes nízkoenergetické bytové domy, průmyslové stavby až po rodinné domky stavěné svépomoci. Stavební systém vyhovuje i pro výstavbu průmyslových hal, nebo jejich opláštění.

Speciální tvárnice  lze využít při budování protihlukových stěn kolem dálnic, železničních koridorů, letišť nebo zvukové oplocení výrobních areálů, vzhledem k její vynikající neprůzvučnosti, pohltivosti a zkouškám CHRL.

Nezateplené vnitřní nosné tvárnice jsou úsporným řešením pro stavbu dělících konstrukcí mezi jednotlivými byty u bytových domů nebo jednotlivými sekcemi u řadové výstavby, kde norma požaduje zajištění minimálního indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 52 dB včetně přenosu zvuku vedlejšími cestami.

Powered by PivotX