Otázka 9.

Jak se tvoří překlad a věnec?

Překlady se provádějí ze základních tvárnic. Základní tvárnice se v otvoru podbední a do spodního výřezů v příčkách tvárnic se osadí výztuž překladu. Z důvodu krytí výztuže betonem překladu je třeba použít distanční podložy. Takto připravený „překlad“ se zabetonuje spolu s ostatním zdivem.
U věnce tvořeného stejnými základními tvárnicemi se pak spočítaná výztuž projektantem vkládá do spodních a vrchních výřezů příček tvárnic.

Powered by PivotX