Otázka 7.

Jakým způsobem je zajištěna dostatečná únosnost zdiva?

Dřevocementová tvárnice je pouze ztraceným bedněním a není nosným prvkem. Požadovanou únosnost zajišťuje výplňový konstrukční beton s velikostí přírodního kameniva o maximálním zrnu 16 mm. Třídu betonu a případnou výztuž navrhne projektant s ohledem na daný projekt.

Powered by PivotX