Otázka 6.

Jak se zakládá stavba?

Založení stavby ze stavebního systému IZOBLOK je prováděno na základové pasy nebo hotovou základovou desku s uloženou izolací proti vodě a to vždy od rohů stavby, kde použijeme rohové tvárnice.. První řada tvárnic musí být uložena přesně vodorovně i svisle. Nerovnosti podkladu vyrovnáme cementovou maltou nebo vyklínkováním tvárnic.

Powered by PivotX