Otázka 5.

Po kolika řadách můžeme stavět?

Po uložení maximálně čtyř vrstev se tvárnice zalijí betonem do výšky 100 mm pod horní hranu tvárnic. Pracovní spáry v betonu na výšku podlaží doporučujeme vyloučit. Pracovní spára v betonovém jádru zdi se neuvažuje, pokud dojde k přerušení betonování minimálně 100 mm pod úložnou plochou poslední vrstvy tvárnic a pokud se pokračuje v betonování do 24 hod po přerušení.  Pokud se vzniku pracovní spáry nevyhnete, je nutné ji zajistit trny o min. ø 6 mm z betonářské výztuže.

Powered by PivotX