Otázka 3.

Jak se tvárnice opracovává do požadovaných rozměrů?

Vzhledem k vysokému podílu smrkové štěpky řežeme pilou (okružní, motorovou), drážkujeme frézkou. Řez je rovný a hladký. Tvárnici tak můžeme bez problémů upravovat do požadovaných rozměrů, oblouků a půdorysných zakřivení.

Powered by PivotX