Otázka 21.

Jaká je odolnost dřevocementových tvárnic proti požáru?

Tvárnice jsou zařazeny dle nejnovějších zkoušek v rámci EU dle ČSN EN 13 501-1 ve skupině B-s1.
Stěna neomítnutého fragmentu systému Izoblok dle ČSN EN 13 501-2 REI 45 D1(15/0), REI 90 D1 (20/0, 25/0, 30/0).

Powered by PivotX