Otázka 20.

Jak zjistím počet tvárnic potřebných na stavbu domu?

Nabízíme Vám bezplatný propočet spotřeby tvárnic na Váš RD. K dostatečně přesnému nápočtu tvárnic potřebujeme následující plány: půdorysy, boční pohledy,velikosti otvorů, řezy A,B, typ stropní konstrukce, nejlépe plán uložení.
Cena materiálu v nápočtu se už nezvýší o tzv. speciální stavební prvky (rohovky, překlady, věnce), jak tomu bývá u tradičního zdiva.
Neporovnávejte proto pouze cenu za 1 m2 zdiva, porovnejte cenu materiálu na celou stavbu za srovnatelných parametrů zateplení.

Powered by PivotX