Otázka 2.

Obsahují tvárnice zdraví škodlivé látky?

Tvárvice jsou zařazeny mezi ekologické materiály se 100% recyklací.
Veškeré použité suroviny – tedy odkorněná smrková štěpka, cement a voda jsou zdraví zcela neškodné.

Powered by PivotX