Otázka 19.

Umožňuje tvárnice systému IZOBLOK „dýchání“ stěnové konstrukce?

Ačkoliv se jedná o vrstvenou (sendvičovou) konstrukci, umožňuje systém IZOBLOK velmi dobrou difuzi vodních par. Ta je zajištěna příčnými žebry tvárnice, která jsou často neprávem považována za pouhý tepelný most. V místě žeber je dosažena velmi nízká hodnota difuzního odporu, což umožňuje snadnější prostup vodních par z konstrukce.

Powered by PivotX