Otázka 18.

Jaká je životnost systému – co se stane s tvárnicí za pár let?

Výroba tvárnic systému IZOBLOK je licenční výrobou rakouské firmy ISO-SPAN, která má více než padesátiletou tradici. Neomítnuté dřevocementové tvárnice odolávají více jak 20 let povětrnostním vlivům. Ve výrobě i na staveništích se skladují volně na ploše, vystavené povětrnostním vlivům, není nutné je přikrývat, ani obalovat folií. Polystyren je uzavřen uvnitř stěny, není vystaven působení vzduchu ani UV záření, proto zůstává kompaktní a nedochází k jeho degradaci. Únosnost, trvanlivost a statiku budovy zajišťuje beton, kterým se tvárnice IZOBLOK vyplňují. Trvanlivost stavby tak můžeme porovnat s trvanlivostí betonových až železobetonových staveb.

Powered by PivotX