Otázka 17.

Jaký typ omítky doporučujete použít?

Vzhledem k tomu, že dřevocementové tvárnice jsou velmi dobrým nosičem omítek, nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na typ omítkových směsí. V současné době většina dodavatelů omítek nabízí své vlastní systémy na dřevocementové podklady. Proto doporučujeme tuto problematiku vždy konzultovat s dodavatelem těchto směsí.

Powered by PivotX