Otázka 14.

Je nutné zdivo ze systému IZOBLOK dodatečně zateplovat?

Ne. Tepelná izolace je již součástí systému (uvnitř tvárnice). Síla tepelné izolace se liší dle typu tvárnice od 70 do 140 mm, a dosahuje tepelného odporu až R= 4,21 m2K/W, resp.U= 0,24 W/m2K.
Vysoké tepelné nastavení systému je předurčeno pro racionálně energetické až nízkoenergetické objekty.

Powered by PivotX