Otázka 13.

Je tento zdící systém vhodný i do zátopových oblastí?

Ano. Nízká nasákavost tvárnic max. do 1% a velmi dobrá odolnost proti spolupůsobení vody a mrazu předurčuje použití tvárnice systému IZOBLOK i v takto nepříznivých oblastech.

Powered by PivotX