Otázka 12.

Projektování RD v systému Izoblok

V případě projektování Vašeho objektu v systému Izoblok může projektant využít našich dlouholetých zkušeností, konzultace ideálních modulů tvárnic, zlevnit Vám stavbu o zbytečný prořez tvárnic a zjednodušit realizaci a provedení.
Projektanta se znalostí našeho systému Vám můžeme také dle příslušného regionu doporučit.V případě existujícího projektu z jiného systému lze jednoduchým způsobem přepočítat materiál s přihlédnutím ke „štíhlosti“ našich tvárnic oproti silnějším homogenním tvarovkám.

Powered by PivotX