Víte že?

Co by jste měli o IZOBLOKu vědet

Tradice

 • systém skládání metrových dřevocementových tvárnic má více než 50-ti letou tradici ve stavebnictví po celé Evropě.

„Dýchání“- garance proti vlhkosti a plísním

 • tento sedvíčový systém s nasákavostí do 1% téměř neumožňuje kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce, dochází k volnému prostupu vlhkosti konstrukcí.

 • použité stavební materiály a konstrukce se zásadně liší podle velikosti tepelného odporu dosahovaného při dokončení stavby (zabudovaná a praktická vlhkost)

 • u homogenních (tradičních) materiálů, kde tepelně izolační schopnost je výrazně ovlivněna přítomností zabudované vlhkosti dojde k nástupu praktické vlhkosti za 4-5 let. Do té doby dochází ke zvýšenému úniku tepla a tím i ke zvýšení nákladů na vytápění

 • sendvíčová konstrukce využívající jako tepelně izolační materiál stabilizovaný polystyren, který uchovává vysokou míru tepelného odporu i ve velmi vlhkém prostředí tím vysvětluje velmi nízké náklady na vytápění (tedy okamžitou úsporu) hned v prvních měsících po dokončení stavby

 • obecně lze konstatovat, že vrstvenné(sendvičové) konstrukce na rozdíl od homogenních nejsou tak náchylné k sezónní kondenzaci vodních par.

Ukotvení

 • do 40 mm dřevobetonu tvárnic systému izoblok se provádí hřebíkem nebo dřevošroubkem.Únostnost znázorňuje následující tabulka, ze které vyplývá bezproblémové kotvení nejen pro obraz nebo poličku, ale také pro kuchyňskou linku či bojler.V případě kotvení těžších předmětu můžeme ke kotvení využít následný beton tvárnice

 • síla potřebná k vytažení hřebíků, hmoždinek a šroubových hmožninek z IZOBLOKU dřevobetonového ztraceného bednění [kN (kp)] viz. následující tabulka.

 

HŘEBÍK
80 mm

HŘEBÍK
100 mm

HMOŽDÍK
6/60 mm

HMOŽDÍK
8/80 mm

Šroub do ostění 60mm
Umělohmot.
hmoždinka 8 mm

0,05
(5,10)

0,19
(19,38)

0,45
(45,90)

0,67
(68,34)

0,56
(57,12)

Tepelné mosty

 • Jednotlivé stavební systémy se liší plochou tepelného mostu.

 • U homogenních materiálů je to svislá a vodorovná spára, která se vyplňuje pojícím materiálem – maltou, dále jsou to nadpraží a věnec.

 • Sendvičové konstrukce, k nímž systém Izoblok náleží tento problém nemají. Svislé a vodorovné spáry díky polystyrénové vložce napojující jednotlivé tvárnice odpadají, překlady a věnce jsou tvořeny stejnými zateplenými tvárnicemi s použitím výztuh.

Akumulace tepla

 • Je schopnost stavebních hmot akumulovat teplo v přímé úměře s objemovou hmotností materiálu. Tento parametr nás informuje o vlastnosti materiálu způsobujícího zpomalení vychládání objektu při topné přestávce v zimě a naopak o ohřívání objektu vlivem venkovních zdrojů tepla v létě.

 • U homogenních materiálů dochází vylepšováním tepelného odporu k výraznému zhoršení akumulace.

 • U stavebního systému Izoblok, kde vysoká tepelná izolace je zajištěna stabilizovaným polystyrenem spojená se schopností akumulovat tepelnou energii bez vzniku tepelných mostů, lze uvézt pro názornost , že například doba, za kterou se vyrovnají vnější a vnitřní teplota při rozdílu 20°C při nedodávání další tepelné energie je 240 hodin.

 • Kolik stojí m3 nebo m2 zdiva?

Poměr zastavěné a podlahové plochy

 • Odpověď na tuto otázku může být jednoznačná, ale nevystihuje celkovou problematiku. Nejsou porovnávány ceny konstrukcí srovnatelných parametrů. Nejdůležitější je zde srovnání keramických tvarovek s nejvyšším tepelným odporem ze zmíněnou stěnou stavebního systému Izoblok.

 • Do ekonomického porovnání je nutné zapracovat vliv „tloušťky“ konstrukce. Příkladem může být rodinný dům o zastavěné ploše 113 m2. Realizovaný z homogenní tvarovky Vám nabídne cca 90 m2 užitné plochy. Naproti tomu při použití systému Izoblok nabídka podlahové plochy za srovnatelnou cenu realizace bude 95 m2.

 • Při ceně za 1 m2 podlahové plochy v rozpětí 15 až 20 tisíc kč (i více) se jedná u dvoupodlažního domu o rozdíl větší než 100 000 kč.

Předokenní a nadokenní rolety

 • Systém Izoblok umožňuje montáž předokenních a nadokenních rolet. Vzhled lamel při pohledu zvenku – zatažená roleta tvoří „vlnky“ (prohnutí směrem dovnitř).tvárnice se upraví tak, že se vyřízne její přední část v celé šířce stavebního otvoru (není nutné vyříznutí přes tento rozměr). Při zachování 30 mm polystyrenu je tedy maximální hloubka zářezu 120 – 150 mm. Výška zářezu je dána rozměrem použité schránky.

Powered by PivotX