Novinka: Portland 020

Čerstvá litá potěrová směs na bázi cementového pojiva, plniva, přísad a vody.

Portland 020 je určen pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Je velmi vhodný také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost). Podlahy Portland 020 se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a běžně nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin.

-- ales / 03.09.2012 # 22:59 / /

Powered by PivotX